فارکس ترید در ایران

ساختار فراکتالی چیست؟

آیا فراکتالها ربطی به فیزیک هم دارند؟

ساختار فراکتالی چیست؟

نتایج جستجو برای مدل فراکتال

تعداد ساختار فراکتالی چیست؟ نتایج: 120342 فیلتر نتایج به سال:

پایش و مدل سازی تغییرهای زمانی - مکانی پوششگیاهی با استفاده از NDVI و مدل Markov-CA ( مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

خوشه بندی کاتالوگ لرزه ای و مدلسازی پسلرزه ها با استفاده از مدل ETAS

فراکتال راوزی چیست؟

بنا به یک سنت قدیمی که به دوره ی هادامارد و مورس برمی گردد واژه های نمادین و نامتناهی را به سیستم هایدینامیکی که از هندسه یا مکانیک می آیند، نسبت می دهند. برعکس ممکن است بخواهیم برای واژه های نامتناهیتولید شده توسط یک روش جبری یا ترکیبیاتی نمایش های هندسی ارائه دهیم. مثال های مقدماتی مانند واژه یفیبوناتچی، سیستم های دینامیکی مشهوری را به ما می دهند، اما تعمیم طبیعی این مطلب ما را به خانواده ای .

بررسی آزمایشگاهی و تحلیل دینامیکی فراکتال و چند فراکتال الگوهای تکامل جریان چگال

جریان چگال در اثر اختلاف دانسیته هر چند کم با سیال محیطی به وجود می آید. این جریان ها نوعی از جریان های دوفازی به حساب می آیند. این جریان ها ماهیت غیر خطی دارند که پیچیده و حساس نسبت به شرایط اولیه می باشند. هندسه فراکتال به عنوان ابزاری قدرتمند جهت بررسی پدیده های پیچیده طبیعی به کار گرفته می شود. هدف از این مقاله بررسی جامعی بر روی ویژگیهای فراکتال و چند فراکتال جریان چگال می باشد و همچنین رو.

فراکتال معبد معماری ایرانی

فراکتال چیست؟
فراکتال یا فرکتال یک ساختار هندسی است.
فراکتال در واقع به معنی سنگی است که به طور نامنظم شکسته شده باشد.
این ساختار در مهندسی معماری (َArchitecture) بدین صورت است که با بزرگ کردن هر قسمت از یک شکل همان شکل اولیه بدست می آید.
البته در این بزرگ کردن باید نسبت معین ساختار فراکتالی چیست؟ رعایت شود.
یعنی که همه قسمتهای یک شکل هندسی به یک نسبت معین بزرگ شوند.
هندسه و فراکتال به عنوان بخشی مهم از رشته معماری در دانشگاه تدریس می شود.

فراکتال و کاربرد آن در معماری

ایده اولیه فراکتال ها و کاربرد آن در معماری از طبیعت الهام گرفته شده است.
استفاده از هندسه در ساخت بناها در شهرک های باستانی مایا نیز دیده می شود.
در خاورمیانه اجرای فراکتال با مصالح گچی انجام می گیرد.
نمونه های بی مانند معماری فراکتال ایرانی در معبد شیوا در هند و مسجد شاه اصفهان است.
اشکال فراکتال بسیار با زندگی روزمره ما گره خورده اند.
با اندکی دقت در اطرافمان نمونه های بسیار زیادی از آنها را پیدا خواهیم کرد.
فراکتال ها الهام بخش بسیاری از معماران چون زاها حدید و فرانک گری برای طراحی ساختمان بوده اند.

برای آشنایی با بهترین اساتید معماری روی لینک ۱۰۰ برند برتر کلیک کنید.

فراکتال در معماری اسلامی

استفاده از فراکتال به عنوان راهی خلاقانه برای ساخت بناها در معماری اسلامی مطرح است.
هدف از معماری اسلامی پیوند با طبیعت و رسیدن به الوهیت خداوند و یکتایی اوست.
به سبب وجود ریتم تکراری در فراکتال ها که در نهایت به یک وحدانیت می رسد بسیاری از معماران در سَبک معماری اسلامی از فراکتال ها استفاده می کردند.

آیا فراکتالها ربطی به فیزیک هم دارند؟

چکیده: با بررسی جنبه‌های عملی و نظری اجسام فراکتالی نتیجه می‌شود که هنوز شالوده نظری مستحکمی‌برای فیزیک فراکتالها به وجود نیامده است.

آیا فراکتالها ربطی به فیزیک هم دارند؟

آیا فراکتالها ربطی به فیزیک هم دارند؟

آیا فراکتالها ربطی به فیزیک هم دارند؟

مترجم: زهرا هدایت منش
منبع:راسخون


لئو پ. کادانوف
چکیده: با بررسی جنبه‌های عملی و نظری اجسام فراکتالی نتیجه می‌شود که هنوز شالوده نظری مستحکمی‌برای فیزیک فراکتالها به وجود نیامده است.
این همه هیاهو درباره فراکتالها (برخالها) برای چیست؟ مجله Phys دادش در آمده است که از هر سه مقاله ای که دریافت می‌کند یکی به نحوی به فراکتالها مربوط می‌شود. آزمایشگاههای تحقیقاتی وابسته به صنایع، مثل آزمایشگاههای اگزان و آی بی ام، رقم قابل توجهی از کل بودجه تحقیقات بنیادی خود را صرف مطالعه سیستمهای فراکتالی می‌کنند. پنج شش تا از کنفرانسهای پارسال به فراکتالها اختصاص یافته بود. چرا؟ اول باید بگوییم که فراکتالها چی هستند. مردم از واژه فراکتال متشکل از ساختواره‌های همانندی هستند که یکی در دل دیگری جای گرفته است؛ مثل جعبه‌های چینی "یا" "عروسکهای تو در توی" روسی. نمونه ای از ساختواره هاست که واشر سرپینسکی نامیده می‌شود و از مثلثلهای در داخل مثلثهای دیگر که خود در داخل مثلثهای دیگر قرار گرفته اند، و الی آخر، تشکیل شده است. ترسیم کوچکترین مثلثها مشکل است اما توصیف آنها آسان است: این مثلثها هر کدام نسخه کوچکی از کل جسم اند. ساختار ساختار فراکتالی چیست؟ بعضی فراکتالها کتره‌ای‌تر است. آلگوریتم اصلی را DLA توماس آ. ویتن و لئونارد ام . ساندر نوشته‌اند. در آلگوریتم . درخت واحد به واحد به طریق زیر رشد می‌کند: ذره ایکه مختصه DLA آن کتره ای انتخاب شده است بالای درخت قرار داده می‌شود. این ذره با "گامهای کتره ای" راه می‌افتد و در هر گام به یکی از مواضع شبکه ای مجاور می‌رود.
انتخاب موضع مجاور با "تاس ریختن" تعیین می‌شود. راه رفتن ادامه پیدا می‌کند تا این که ذره به موضعی در مجاورت درخت می‌رسد و در آن جا متوقف می‌شود. درخت با الحاق این ذره به اندازه یک واحد رشد می‌کند و تمام فرایند با ذره جدیدی از سر گرفته می‌شود. واحدهای بنیادی این نمونه توبهای طلایی کوچکی هستند، و فرایند اساساً همان است با این تفاوت که شی دنیای واقعی سه بعدی است (شی کامپیوتری دو بعدی است). مثال آخر را می‌بینیم. الکترونهای تک انرژی مگا الکترون ولتی به یک ساختار فراکتالی چیست؟ قطعه اصات می‌کنند و در لایه نازکی به ضخامت تقریباً یک سانتی متر زیر سطح متوقف ساختار فراکتالی چیست؟ می‌شوند. بعد از این که تزریق کامل شد میخی در جسم قرار داده می‌شود. در نتیجه الکترونها به بیرون کشیده می‌شوند و ردی از خود بر جای می‌گذارند که شبیه یک شبکه رودخانه ای است.
یکی از دلایل توجهی که به اجسام فراکتال می‌شود اهمیت این اجسام در کارهای عملی است. متخصصان علم مواد در فکر ایجاد ساختواره‌های کاملاٌ جدیدی نظیر اسفنج هستند که خواص کاملاً جدیدی داشته باشند.
این اجسام وقتی خیلی زیاد رشد کنند در داخلشان فضاهای تهی عظیمی‌ایجاد می‌شود و چگالی آنها طبق رابطه) 0ρ=ρکم می‌شود که نسبت به شعاع توپهاست. شکست دی الکتریکی از اهمیت تکنیکی قابل توجهی برخوردار است. به عنوان مثال آخر، لایه‌های سنگی حاوی نفت را در نظر بگیرید. این لایه ها نوعاً شامل منفذهایی پر از شاره، با اندازه‌های مختلف هستند که می‌توان آنها را عملاً یک جسم فراکتالی دانست.
فراکتالها همان قدر که از لحاظ تکنیکی جالب توجه اند جاذبه‌های نظری هم دارند اتساع (r ar )انتقال (r r+b) دو تا از تفاوتهای اساسی طبیعت اند. این تفاوتها را می‌توان به ترتیب به "تغییر بکای طول" و "تغییر مبدأ مختصات" تعبیر کرد. اجسام فراکتالی نمایشهای کاملاً غیر بدیهی این تفاوتها هستند. مثلاً می‌توان یک قطعه انساع یافته واشر سرپینسکی را طوری جا به جا کرد که به کل واشر منطبق شود. این کار را به بی نهایت راه مختلف می‌توان انجام داد. فراکتالهای کتره ای تر احتمالاً از ترکیب تفاوتهای انتقال – اتساع مشابهی پیروی می‌کنند.
مثال دیگر از رفتار متقارن نسبت به اتساع، که به تفصیل مطالعه شده است، پدیده‌های بحرانی در نزدیکی تغییر حالتهای "مرتبه دوم" است.
مشروح پدیده شناسی این تغییر حالتها به کمک مفهوم عمومیت – یعنی این مفهوم که تغییر حالتهای گوناگون ممکن است رفتار کمی ‌یکسانی داشته باشند – بررسی شده است. این مفهوم را می‌توان به فرایندهایی که تولید فراکتال می‌کنند تعمیم داد. مثلاً باید دید که آیا جزئیات نقشهایی که از شکست دی الکتریکی در شرایط متفاوت حاصل می‌شود یکسان است؟ و نیز آیا شکستهای واقعی در دو بعد با مدلهای نظری رشد گام به گام، یا حتی احتمالاً با مدل شبیه سازی شده یکی هستند؟ یک راه پاسخ دادن به این پرسشها انجام اندازه گیریهای مناسب روی اجسام مورد بحث است. کمیتی که معمولاً اندازه گیری می‌شود، بعد فراکتالی است. (این بعد همان مفهومی‌است که شکل دیگر آن را فلیکس هاوسدرف ریاضیدان بیان کرده است). بعد فراکتالی به صورت d lnM(R)d lnR تعریف می‌شود که در آن M(R)جرم موجود در فاصله R از یک نقطه جسم است. برای آن که دو جسم یکسان باشند دست کم باید بعد فراکتالی آنها یکسان باشد.
با آن که این تک اندازه گیری نسبتاً ابتدایی، تمایز میان اجسام مختلف را ممکن می‌کند اما متأسفانه به کمک آن هرگز نمی‌توانیم دلیل قانع کننده ای برای یکی بودن آنها ارائه کیم. پیشرفتهایی در تشخیص خواص دیگری از اجسام فراکتالی (به جز بعد فراکتال)، که ممکن است عمومیت داشته باشند، حاصل شده است. اما برای حصول به پیشرفت بیشتر در این زمینه باید شالوده نظری محکمتری بنا کرد تا بتوان شکل هندسی را از ساز و کارهای مولد آن استنتاج کرد. بدون این که شالوده نمی‌شود. خیلی دقیق گفت که چه نوع پرسشهایی ممکن است پاسخهای جالب توجه داشته باشند. می‌توان امیدوار بود، یا حتی انتظار داشت که سرانجام یک شالوده نظری – نظیر روش باز بهنجارش کنت ویلسون – برای منجسم کردن این موضوع بنا شود.
بدون این که شالوده نظری مستحکم، بیشتر کارهایی که تا کنون روی فراکتالها انجام شده است تا حدودی سطحی و حتی بی معنی می‌نماید.
شبیه سازی کامپیوتری انواع این مدلها و مقایسه آنها با همدیگر و با نتایج دنیای واقعی کار آسانی است: خیل هم آسان است. اما بدون اصول نظم دهنده، به وارسی باغ وحشی از جانوران جالب و رده بندیهای سرسری تنزل پیدا می‌کند. علی رغم زیبایی و ظرافت مشاهدات پدیده شناختی که این رشته براساس آنها بنا شده است باید گفت که فیزیک فراکتالها هنوز متولد نشده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا