استراتژی های ترید

سنجش عملکرد پرتفوي

معرفی مدل های ارزیابی عملکرد پرتفوی

بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی هرکشوری برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار و پرتفوی تاثیر بسزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب از طرف سرمایه گذاران دارد. تعیین معیار مناسب برای ارزیابی عملکرد مدیریت یک پرتفوی از مهم ترین مباحث امروز در مدیریت سرمایه گذاری است. در انتخاب معیارهای ارزیابی نمی توان یک پروژه سرمایه گذاری را تنها براساس بازده ی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کرد. مدل هایی برای ارزیابی عملکرد پرتفوی با توجه توامان به ریسک و بازده ارائه شده است. در این پژوهش تعدادی از معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی پرتفوی معرفی و بررسی گردید.

کلید واژه ها

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نگین نصری؛علی شیرزاد؛ ۱۳۹۵، معرفی مدل های ارزیابی عملکرد پرتفوی، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9770-The-introduction-of-portfolio-performance-assessment-models

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

سنجش عملکرد پرتفوی

بسیاری از سرمایه گذاران اشتباهاً موفقیت پرتفوی خود را فقط بر مبنای بازگشت سرمایه می سنجند. این امر مثل این است که در حال رانندگی با ماشین خود در یک اتوبان شلوغ باشید، تنها به ماشین خودتان دقت کنید و سنجش عملکرد پرتفوي هیچ توجهی به اطراف و دیگران نداشته باشید. این قطعا وضعیتی فاجعه بار است. بخش کوچکی از سرمایه گذاران، تنها ریسک موجود در دستیابی به بازده برایشان مهم است. متاسفانه، معیار واحدی برای تعیین ریسک وجود ندارد و برای تفسیر و تعیین ریسک، با مجموعه ای از معیارهای همبسته روبرو هستیم. سه معیار ریسک شارپ، ترینر و جنسن برای بررسی ریسک به کار می روند و کماکان مشابه یکدیگر عمل می کنند. در حقیقت برای بررسی ریسک، ترکیبی از هر سه نسبت، موفق‌تر از تک تک آنها عمل می کند.

جک ترینر اولین کسی بود که معیاری برای عملکرد پرتفوی بر مبنای ریسک و بازده معرفی کرد. هدف او یافتن یک معیار عملکرد جامع برای همه سرمایه‌گذاران است. به نظر ترینر، ریسک دو مولفه دارد:

وی مفهوم خط بازار سنجش عملکرد پرتفوي سرمایه را معرفی کرد ، که رابطه بین بازده پرتفوی و بازده بازار را تعریف می کند. شیب این خط ، میزان حساسیت نوسان پرتفوی به نوسان کل بازار است. شیب این خط همان ضریب بتا ،ریسک سیستماتیک، است. هرچه شیب خط بیشتر باشد ، مبادله ریسک-بازده نیز بهتر خواهد بود.

در نسبت ترینر، صورت کسر “صرفه ریسک پرتفوی” و مخرج ضریب بتا، ریسک سیستماتیک، است. مقدار حاصله ی نهایی، نشان دهنده “بازده پرتفوی بر واحد ریسک” است. هرچه نسبت ترینر بالاتر باشد ، عملکرد پرتفوی نیز بهتر خواهد بود. از آنجا که این معیار فقط از “ریسک سیستماتیک” یا همان ضریب بتا استفاده می کند، فرض شده است که سرمایه گذار از قبل دارای یک سنجش عملکرد پرتفوي سبد متنوع است و بنابراین، ریسک غیرسیستماتیک (ریسک تنوع پذیر) در نظر گرفته نمی شود. در نتیجه این معیار عملکرد، بیشتر برای سرمایه گذارانی که سنجش عملکرد پرتفوي سنجش عملکرد پرتفوي دارای سهام متنوع هستند کاربرد دارد.

نسبت شارپ

نسبت شارپ تقریباً با نسبت ترینر یکسان است با این تفاوت که برای اندازه گیری ریسک به جای استفاده از “ضریب بتا (ریسک سیستماتیک)”، از “انحراف معیار استاندارد بازده پرتفوی” استفاده می شود. شارپ این نسبت را به عنوان مکمل “مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای” ارائه کرد و از ریسک کل برای مقایسه پرتفوی با “خط بازار سرمایه” استفاده کرد. در حقیقت بهترین پرتفوی الزاماً پرتفوی با بالاترین بازده نیست بلکه یک پرتفوی برتر دارای مقدار بیشتری از “بازده مبتنی بر ریسک” است. بر خلاف نسبت ترینر ، نسبت شارپ پرتفوی را بر اساس نرخ بازده و متنوع سازی تدوین می کند. بنابراین ، نسبت شارپ برای پرتفوی های متنوع مناسب تر است، زیرا با دقت بیشتری مجموعه ریسک های پرتفوی را در نظر می گیرد.

آلفای جنسن

مشابه آنچه در بخش ترینر و شارپ گفته شد، آلفای جنسن نیز با استفاده از “ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای” محاسبه می شود. آلفای جنسن، “صرفه ریسک تولید شده” توسط یک پرتفوی را با بازده مورد انتظار آن مقایسه می کند. آلفای جنسن میزان بازده پرتفوی را به نسبت ریسک سیستماتیک برآورد می کند. هرچه این نسبت بالاتر باشد ، بازده مبتنی بر ریسک هم بهتر خواهد بود. پرتفوی با صرفه ریسک مثبت، دارای آلفای مثبت خواهد بود. در حالی که پرتفوی با صرفه ریسک منفی، آلفای منفی خواهد داشت.

معیارهای عملکرد پرتفوی، عواملی کلیدی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری هستند. این ابزارها اطلاعات لازم را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. به یاد داشته باشید ، بازده پرتفوی تنها یک روی سکه است. بدون ارزیابی “بازده مبتنی بر ریسک”، یک سرمایه گذار نمی تواند آینده دقیق سرمایه گذاری را تصویر کند. بدون چنین نگاهی نسبت به آینده ی سرمایه گذاری، احتمال خسارات جبران ناپذیر هر لحظه اصل سرمایه را تهدید می کند.

سنجش عملکرد پرتفوي

نتایج جستجو برای ارزیابی عملکرد پرتفوی

تعداد نتایج: 202147 فیلتر نتایج به سال:

ارزیابی عملکرد دانه و پایداری عملکرد در لاین‌های جهش‌یافته‌ی کلزا (Brassica napus) با استفاده از رهیافت GGE بای‌پلات

استفاده از رویکرد ترکیبی چندمرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و کارت امتیازی متوازن (BSC) برای بهبود ارزیابی عملکرد

ارزیابی مقایسه‌ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی

ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران:

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص R-Sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(Value at Risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه VaR با روش GARCH با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری.

ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص R-Sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(Value at Risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه VaR با روش GARCH با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری .

ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام

Abstract The present study aims at determining a proper decision making model for investment. In this regard, the effective criteria for evaluating the performance of mutual funds are extracted through reviewing research literature. Afterwards, the importance of each criterion (sharp, trainer, Jensen, Sortino) will be assessed through using the Shannon entropy. The study sample includes eight .

ارزیابی عملکرد پرتفوی بر اساس معیارهای حسابداری

در این تحقیق سنجش عملکرد پرتفوي عملکرد پرتفوی بر مبنای معیارهای حسابداری بررسی شده است.در اینجا سه معیار سود حسابداری، سرمایه در گردش و جریان های نقدی برگزیده شده و قدرت توضیح دهندگی بازده بر مبنای این سه معیار بررسی می شود.برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هاییکه طی سال های 1384 تا 1390 صورت های مالی خود را به سازمان بورس ارائه کرده بودند و با توجه به سایر شرایط، در نها.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا