فارکس فروم در افغانستان

فراکتال (Fractal) چیست؟

هنر تجلی جمال جانان است, نسیم نوازشگر عشق بر پرده های گلریز هفتخانه چشم است, نگارش فصیح زیبایی و سرایش بلیغ بی تابی است, یک نیستان سوزش, یک بوستان طراوت, یک آینه زار تلاوت و یک نگارستان نگاه است.

كلك مينا

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است دوران هیچ منزلتی پایدار نیست

فرکتال چیست؟

بَرخال، فرکتال، یا فراکتال (Fractal) ساختاری هندسی است متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست آید. به عبارتی دیگر برخال ساختاری است که هر جزء از آن با کلش همانند است.

نام فارسی آن از واژه برخ به معنی بخش و قسمت و پسوند -ال (مانند چنگال) تشکیل شده‌است و با واژه فراکتال هم‌معنی است

هنر تجلی جمال جانان است, نسیم نوازشگر عشق بر پرده های گلریز هفتخانه چشم است, نگارش فصیح زیبایی و سرایش بلیغ بی تابی است, یک نیستان سوزش, یک بوستان طراوت, یک آینه زار تلاوت و یک نگارستان نگاه است.

مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی

Environmental Erosion Research Journal

Mohammadi Khoshoui M, Ekhtesasi M R. Comparison of fractal dimension and geomorphologic characteristics in the management of Aqda Basin. E.E.R.. 2019; 9 (1) :62-84
URL: http://magazine.hormozgan.ac.ir/article-1-493-fa.html

محمدی خشویی مژده، اختصاصی محمدرضا. مقایسه‌ی بعد فراکتال و ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در مدیریت حوزه ‌آبخیز عقدا. پژوهش هاي فرسايش محيطي. 1398; 9 (1) :84-62

هندسه فراکتال، زبان ریاضی است که می‌تواند به صورت ابزاری کمی برای بررسی ژئومورفولوژی حوضه­ی ‌آبخیز و مدل­سازی بسیاری از پدیده‌های پیچیده­ی طبیعی استفاده شود. در حقیقت پدیده ­ های ژئوفیزیکی مانند حوضه‌های‌آبخیز، پدیده­هایی فراکتالی هستند که الگوی فراکتالی در رفتارهای آنـها قابل بررسی است. شناخت عوامل ژئومورفومولوژیکی و عملکرد آنها، اهمیت بالایی در مدیریت حوضه‌ دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار فراکتالی حوضه ­ ­­آبخیز عقدا، از طریق محاسبه­ی ابعاد فراکتال شکل حوضه و فراکتال (Fractal) چیست؟ شبکه‌زهکشی و مقایسه­ی نتایج به دست آمده با 18 ویژگی ژئومورفولوژیک حوضه ­ ­ی مورد مطالعه انجام شده­است. نتایج نشان داد که در بین زیرحوضه‌های مستقل، زیرحوضه­ی T8 با بعد فراکتال 47/1 و در میان زیرحوضه‌های تجمعی، زیرحوضه­ی To3 با بعد فراکتال 6/1 دارای بیشترین بعد فراکتال شبکه زهکشی هستند و بیشترین بعد فراکتال شکل حوضه را نیز به ترتیب با مقادیر 05/1 و 08/1 به خود اختصاص می­دهند. نتایج حاصل از این بررسی، روابط معنی‌داری بین ابعاد فراکتال شکل حوضه و شبکه‌زهکشی با ویژگی‌های ژئومورفولوژیک نشان می‌دهد. بالاترین ضریب همبستگی متعلق به روابط رگرسیونی بین مجموع طول آبراهه 98/0 ، مساحت 97/0 و مساحت فرسایش‌پذیر حوضه 95/0 با بعد فراکتال شبکه‌زهکشی است و بعد فراکتال شکل حوضه نیز بالاترین همبستگی را با تعداد آبراهه 82/0 ، مجموع طول آبراهه 78/0 و مساحت 7/0 نشان می­دهد (در سطح 99/0 ). در ادامه با بررسی ویژگی‌های ژئومورفولوژیک و مقایسه­ی آن با بعد فرکتال شکل حوضه و شبکه‌زهکشی منطقه، وضعیت فرسایشی منطقه­ی مورد مطالعه مشخص شد. با توجه به نتایج مشخص شد که واحدهای مستقل مربوط به واحدهای T8 ، T1 و T6 فراکتال (Fractal) چیست؟ و در واحد ترکیبی، TO3 دارای بیشترین فرسایش‌پذیری هستند. این نتایج می‌تواند در برنامه‌های کنترل رسوب و آبخیزداری استفاده شود و راهکارهای لازم را برای مدیریت منطقه ارائه دهد. در واقع، پژوهش حاضر نشان داد که تحلیل ابعاد فراکتال می­تواند به بررسی سریع و دقیقی از ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی حوضه و شبکه‌زهکشی منجر شود.

اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی

اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی

اندیکاتور فراکتال یکی از اندیکاتورهای پیش فرض اکثر پلتفرم های معاملاتی از جمله متاتریدر می باشد. اما استفاده از این اندیکاتور قلق های خاص خود را می طلبد زیرا به شدت اصلاحی است و به سیگنال هایش نمی توان اطمینان کرد مگر آن که از فیلترهای مختلفی جهت اعتبار سنجی سیگنال ها استفاده کرد. امروز قصد داریم اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی را به مخاطبان وبسایت ارائه کنیم. همانطور که از اسم آن پیداست این اندیکاتور با کمک فیلترهای مختلف سیگنال های فرکتال را اعتبار سنجی می کند سپس آن ها را بدون اصلاح به تریدر عرضه می کند.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور سیستم معاملاتی معروف آقای دکتر بیل ویلیامز می باشد فراکتال (Fractal) چیست؟ که به شما اجازه می دهد قله یا دره ها را تعیین کنید. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از اندیکاتور فراکتال داشته باشیم می توانیم بگوییم که یک فراکتال قله شامل 5 کندل پشت سرهم است درصورتی که کندل میانی بالاترین مقدار را داشته باشد و کندلهای اطراف مقادیر کمتری نسبت به آن داشته باشند. به همین ترتیب فراکتال دره را نیز می توان تعریف کرد.

ویژگی های اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت

معامله با اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی

  • استفاده بسیار آسان و عدم وجود تنظیمات پیچیده و گیج کننده
  • فیلتر کردن فراکتال های نامناسب و پیدا کردن فراکتال های معتبر
  • نمایش سیگنال پس از بسته شدن کندل
  • وجود هشدارهای لازم در خود اندیکاتور
  • عدم ریپینت یا فراکتال (Fractal) چیست؟ پاک کردن و نمایش چندباره سیگنال ها

معامله با اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت

استفاده از این اندیکاتور به تنهایی پیشنهاد نمی شود و توصیه می گردد حتما درکنار سیستم معاملاتی خود از فراکتال ها استفاده کنید. در هر صورت برای استفاده ازاندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی پیشنهاد می گردد حداقل در کنار اندیکاتور Alligator معامله شود. به عبارت دیگر تا زمانی که فراکتال از دندان های alligator بالاتر است شما نباید معامله خرید را ببندید و تا زمانی که فراکتال پایین تر از دندان اندیکاتور Alligator است شما نباید معامله فروش خود را ببندید.

دانلود اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت : Fractal no repaint indicator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا